top of page

שיעורים פתוחים

מיועד לרקדנים ופרפורמרים בעלי רקע במחול, בגילאי 18+.

שיעורי טכניקה פתוחים

IMG_2086.JPG

שיעורים פתוחים בין החודשים נובמבר- מרץ

ימי ב' וה' 09:00-12:00

מערכת לחודש פברואר 22:

יום ה' 3.2

09:00-12:00 קלאסי מתקדמים- אלכס שמורק/ מודרני -רביד אברבנאל

יום ב' 7.2

09:00-11:00   קלאסי מתקדמים- קרן מלכית 

יום ה'  10.2

09:00-11:00   קלאסי מתקדמים- אלכס שמורק

יום ב'  14.2

10:15-12:00  קאלסי -קרן מלכית

יום ה' 17.2

09:00-11:00 -קלאסי מתקדמים - אלכס שמורק

יום ב' 09:00 -11:00

09:00-11:00  קלאסי -קרן מלכית

יום ה' 28.2

09:00-11:00 קלאסי מתקדמים- קרן מלכית 

*יתכנו שינויים במערכת, יש להירשם מראש.

הרצאות

מחירים והרשמה

שיעור בודד: 65 ש"ח

כרטיסיית 5 שיעורים: 260 ש"ח

כרטיסיית 10 שיעורים: 500 ש"ח

בוקר טכניקה (שני שיעורי בוקר עוקבים): 100 ש"ח

הרשמה מראש במייל: research.haboostan@gmail.com

או בטלפון: 09-8852359 (שעות מענה טלפוניב',ג',ה' 09:00-15:00)

התשלום במקום במזומן או בצ'ק / העברה בנקאית תתאפשר מראש בלבד- פרטים ייתנו בהרשמה.

bottom of page