top of page

מסלולים מרוכזים 2023

התכנית להכשרת רקדנים יוצרים RE-SEARCH

 

מסלול יצירה לרקדניות יוצרות

פעם בשבוע בימי שני | 10 מפגשים | 24/4/23 - 26/6/23

ניהול אמנותי: אור מרין

- המסלול פונה לבוגרות מסלולי הכשרה למחול ויוצרות צעירות.

- ליווי אמנותי ליצירת סולו אישית שתעלה בערב יצירות כחלק מפסטיבל RE-SEARCH שיתקיים ביולי. 

- המסלול בנוי ממפגשים של ליווי אמנותי באמצעות תרגילים קבוצתיים ואישיים והצגתם בפרזנטציה פעם בשבוע אל מול שאר חברי הקבוצה. מטרת הפרזנטציות היא פיתוח שפה תנועתית, פרפורמטיבית ואינדיבידואלית, מתוך ההבנה שהקשר בין האמנית הרוקדת והמופיעה לבין האמנית היוצרת הוא בלתי נפרד. במהלך המסלול אנו מעמיקות את המבט על הייחודיות של עצמנו כרקדניות מתוך הבנה של מקור היצירה שבתוכנו בין אם היא עבור יצירה שלנו ובין אם בעבודה שיתופית עם כוריאוגרפיות אחרות. 

*הקבלה למסלול מותנית בשליחת חומרים וראיון אישי.

  להרשמה יש לשלוח קורות חיים, תמונה ווידאו של ריקוד אישי בן 2-3 דקות למייל: research.marin@gmail.com

 

*הטקסט מנוסח בלשון נקבה אך מיועד לכל המגדרים.

 

 

מסלול חלקי - מכינה

פעם בשבוע בימי רביעי | 10 מפגשים | 3/5/23 - 5/7/23

ניהול אמנותי: אור מרין

- המסלול פונה לבעלות רקע בסיסי במחול, מגיל 18 ומעלה. 

- המסלול מציע טעימה מהמסלול המלא של RE-SEARCH התוכנית להכשרת רקדנים יוצרים והמשתתפות בו יקבלו כלים לשכלול הגופניות שלהן דרך שיעורי טכניקה לחיזוק וסדנאות מתחלפות להרחבת האפיקים והידע הפיזי.  

*הקבלה למסלול מותנית בשליחת חומרים וראיון אישי.

  להרשמה יש לשלוח קורות חיים, תמונה ווידיאו של ריקוד אישי בן 2-3 דקות למייל: research.marin@gmail.com

 

*הטקסט מנוסח בלשון נקבה אך מיועד לכל המגדרים.

bottom of page